Van de vorderingen van de werkzaamheden in de polders werd nauwgezet verslag gedaan. Onderstaande tekst komt uit de maandrapporten van de Directie van de Wieringermeer.
Ook zijn er de Driemaandelijkse berichten betreffende de Zuiderzeewerken. Deze beginnen al in 1920 en gaan door tot in de jaren zeventig.
Deze werden uitgegeven door het Departement van Waterstaat.

Ik denk dat deze verslagen zeer getrouw de feiten weergeven zoals ze gebeurd zijn.
Het is verbazingwekkend hoe gedetailleerd de Directie v.d. Wieringermeer en het Departement van Waterstaat verantwoording aflegd in deze verslagen.
Ook financieel werd alles gepubliceerd.

De Directie was verdeeld in 4 afdelingen.

1 Landbouwkundige afdeling.

2 Cultuurtechnische werken

3 Domeinbeheer

4 Bouwkundige afdeling.

Hieronder kunt u de voortgang van de werkzaamheden in 1941 lezen.
Dit zijn hoofdzakelijk de verslagen van de Bouwkundige afdeling van januari tot en met december 1941.