Enkele foto,s uit de beginperiode van de Noordoostpolder uit het fotoalbum van dhr Herman Bus. (1919)

Dhr Bus is al in 1941 begonnen als polderwerker in het gebied rondom ramspol.

Vrijdag 4 januari 2018 ontving dhr Bus op zijn 100 e verjaardag een taart en het boerderijenboek van Emmeloord uit handen van burgemeester Bouwman.
En ook al ruim 68 jaar getrouwd.
Overtocht per pont Ramspol 1941
Ramspol 
Ramspol pontje
Ramspol 1941, schokbetonschuur in aanbouw.
Even pauze.
Grondbewerking.
Polderpioniers 1941
Sloten graven mei 1943
Rust voor de paarden.
Even op de foto.
Het vullen van de lorry,s
Zo die zijn vol.
Schaftkeet naast de rails.
Het bedrijf aan de Kleiweg waar het echtpaar Bus is begonnen.