Op deze pagina alle informatie over wat de Gemeente Noordoostpolder kan bieden op gebied van historie van de Noordoostpolder.

Gemeente Noordoostpolder
Stadskantoor Emmeloord.

   

   

Noordoostpolder

Noordoostpolder, ontgonnen uit de klei, drooggelegd in 1942. Tijdens de oorlog een ideale schuilplaats voor mensen. Daarom werd de N.O.Polder ook wel het Nederlands Onderduikers Paradijs genoemd. De eilanden Schokland en Urk kwamen binnen de dijken van de nieuwe polder en werden daarmee ingepolderd. De polder ligt onder N.A.P. en het laagste punt ligt zes meter onder de zeespiegel. Noordoostpolder is het noordelijkste deel van Flevoland. Hoewel we in 2017 vieren dat de bodem 75 jaar geleden droog viel, is pas in 1986 de gemeente als organisatie opgericht.

De gemeente

De gemeentelijke bestuursdienst is ingericht volgens het zogenaamde “directie-model”. De bestuursdienst is opgebouwd uit diverse eenheden met daaronder clusters. Het organogram is te vinden via www.noordoostpolder.nl. Noordoostpolder is een zogenaamde Millennium Gemeente. De gemeente wil van betekenis zijn voor de samenleving. Ons handelen is gedreven door legitimatie en niet door reputatie. Ook zijn we een dynamische gemeente met open oog en oor voor onze inwoners en ondernemers. Passend Organiseren staat daarin centraal: hierbij draait het om het vermogen om naar bevind van zaken te handelen en te organiseren. Bezoek hier de website van de gemeente www.noordoostpolder.nl

Archief

De rijke geschiedenis die de Noordoostpolder kent is er een om te koesteren. Sinds 1 januari 2016 heeft de Noordoostpolder zijn eigen gemeentearchief. Hier worden de archieven van de gemeente en haar voorganger, het Openbaar Lichaam Noordoostelijke Polder, bewaard. Ook heeft het gemeentearchief een grote audiovisuele collectie, en hebben archieven van particulieren in bewaring. Een deel van deze archieven zijn gedigitaliseerd, andere archieven zullen in de komende periode gedigitaliseerd worden. Momenteel wordt gewerkt aan een online portal om de archieven digitaal beschikbaar te stellen aan een ieder die meer weten over de geschiedenis van de Noordoostpolder. De meeste archieven zijn openbaar en door iedereen te raadplegen. Wanneer u archieven wilt inzien kunt u contact opnemen met de gemeentearchivaris.

Gemeentearchivaris

De dagelijkse leiding over het gemeentearchief en de verantwoordelijkheid over de gemeentelijke archieven ligt bij de gemeentearchivaris. Voor de Noordoostpolder is dat mw. Evelien Vermeeren – de Jonge. Zij draagt zorg voor de toegankelijkheid, beheer en acquisitie van de archieven. Ook verzorgt ze de bezoekersondersteuning. Wanneer u een vraag heeft over de archieven van de Noordoostpolder of deze wil inzien dan kunt u met haar contact opnemen. Ze is maandag tot en met vrijdag beschikbaar via info@noordoostpolder.nl of 0613347964.