Museum Nagele.

Museum Nagele

Het Museum

Museum Nagele stelt de architectuur centraal in een permanente expositie. Deze expositie gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Nagele. Het dorp is vooral bekend om de bebouwing met alleen maar platte daken. De ontstaansgeschiedenis van Nagele heeft een unieke plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland. Daarnaast organiseert Museum Nagele wisselexposities waarin architectuur en beeldende kunst een belangrijke rol spelen. Sinds 1998 is Museum Nagele gehuisvest in de voormalige rooms-katholieke kerk, die gebouwd is door de architecten Teo Taen en Tomas Nix.

De permanente expositie gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Nagele en haar unieke plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland. Ook speelt het verhaal van de ontwerpers van het Nieuwe Bouwen zoals Rietveld, Merkelbach en van Eyck  een belangrijke rol.

Het dorp Nagele

De naam Nagele komt van het eiland dat ooit gelegen heeft tussen Urk en Schokland. Dat eiland had de naam
“De Nagel”. In de middeleeuwen is het eiland verdwenen in de golven. Het huidige Nagele is het laatste van de 10 dorpen in de Noordoostpolder. Doordat er enorme veranderingen waren in de jaren vijftig werd besloten geen arbeiderswoningen meer te bouwen bij de boerderijen in Nagele. Want het was de bedoeling dat de arbeiders in het dorp Nagele gingen wonen. Daarmee had men de bedoeling om de leefbaarheid van het dorp te verhogen.
Ook is het dorp gebouwd volgens een streng en recht stedenbouwkundig plan.

Voor meer informatie:

Ga naar de site: www.museumnagele.nl