PRESENTATIE BOEK HET WATERLOOPBOS

maandag 5 juni 2017

Op 13 juni presenteren Natuurmonumenten en Uitgeverij Blauwdruk het boek Het Waterloopbos. Een boek vol bijzondere verhalen en beelden over het voormalige Waterloopkundige Laboratorium in de Noordoostpolder. Aan de hand van interviews met 25 oud medewerkers zijn unieke belevenissen opgetekend. Gedeputeerde Michiel Rijsberman van de provincie Flevoland zal het eerste exemplaar uitreiken aan één van de oud medewerkers.

In dit boek komen heden, verleden en toekomst samen. De uitbundig geïllustreerde verhalen van de ingenieurs, modelarbeiders, fotografen en andere werknemers van het Waterloopkundig Laboratorium brengen het lab weer tot leven. Zij geven een stem aan de magische bouwwerken in dit paradijselijke bos.      

Het Waterloopkundig Laboratorium was van 1954 tot 1996 in dit bos gevestigd. Het lab ontwikkelde en testte honderden schaalmodellen: van de Oosterscheldekering in Zeeland tot de haven van Bangkok, van het splitsing punt in de Rijn bij Westervoort tot de kust bij Thyborøn in Denemarken.

Na de sluiting nam de natuur bezit van het laboratorium. Mossen, planten en bomen overwoekerden de modellen, de stuwen en andere onderdelen van het watersysteem. Natuurmonumenten kreeg het bos in 2002 in eigendom en startte het herstel. Inmiddels stroomt er weer water en trekt het bos tienduizenden bezoekers. Vanwege de buitengewone cultuurhistorie in de rijke natuur kreeg het Waterloopbos in 2016 de status rijksmonument.

Natuurmonumenten wil het Waterloopbos de komende tien jaar verder restaureren en ontwikkelen. Het zal daarmee uitgroeien tot een belangrijke toeristische bestemming in de Noordoostpolder en Flevoland.

Nieuw boek over het Waterloopkundig Laboratorium De Voorst.
Delen
Delen