Schokker Vereniging

Schokker Vereniging.

De in 1985 opgerichte Schokker Vereniging stelt zich ten doel:
• het in stand houden en bevorderen van de belangstelling voor Schokland en de geschiedenis van haar bewoners en nazaten;
• het uitdragen van de rijke cultuurhistorie van het voormalige eiland. En door het organiseren van lezingen en voordrachten die betrekking hebben op die historie.

Schokland was eens een eiland in de voormalige Zuiderzee. Op het eiland lagen de dorpen Ens en Emmeloord. Een eiland met een bewogen geschiedenis. Na een jarenlange strijd tegen armoede en de kracht van het water werden de Schokkers in 1859 door de Nederlandse overheid gedwongen te verhuizen naar elders. De Schokkers trokken naar plaatsen als Kampen, Vollenhove, Volendam en Urk. Schokland bleef eenzaam achter. Al met al woonden er op het eiland alleen nog maar enkele Waterstaatsarbeiders, die van elders kwamen met hun gezinnen. Doordat in 1942  de zeebodem rondom het eiland droog viel, kwam Schokland  als een vis op de droge bodem van de nieuwe Noordoostpolder te liggen.

Het verlaten eiland bleef altijd leven in de harten van de nazaten van de oorspronkelijke Schokkers. Daarom besloten Ab Klappe uit Eindhoven en Henk Toeter uit Kampen zo’n 125 jaar na de ontruiming van Schokland een Schokker vereniging op te richten. Veel Schokker nazaten hebben reeds de weg gevonden naar deze bloeiende vereniging.

Het zijn vooral de nazaten van de oorspronkelijke eilandbewoners die, samen met hun huisgenoten, lid zijn van de bloeiende Schokker vereniging. Omdat zij zich ten zeerste betrokken voelen bij de, voor hun voorouders zo uitermate tragisch verlopen gebeurtenissen. Als gevolg van dit alles kwam het tenslotte in 1859 tot een volledige ontruiming van Schokland.

Voor meer informatie over de vereniging.
Ga naar de site van de Vereniging