Doelstelling en missie:

Stichting Ongeland wil informatie geven over de tweede wereldoorlog. Dit met als doel de burgers van Flevoland bewust maken van wat zich in deze periode in het IJsselmeergebied heeft afgespeeld.

In de tweede wereldoorlog zijn ook  in de Noordoostpolder verschillende vliegtuigen neergekomen. Hierdoor zijn tijdens de ontginning  vele van deze vliegtuigen gevonden en geborgen.
Daarbij werden naast bommen en andere munitie ook nog stoffelijke overschotten van bemanningsleden gevonden.
Op de vindplaatsen zijn net als op andere plaatsen in Flevoland z.g.n. crashpalen geplaatst door Stichting Ongeland.
Deze crash palen zijn niet in de betreffende kavel geplaats maar in de berm. De neus van het vliegtuig wijst in de richting van de kavel.
Op 13 oktober 2016 is in de Noordoostpolder voorlopig de laatste paal geplaatst op Schokland. Daarmee is het totaal in de NOP gekomen op 15.

Om de doelstelling van de stichting uit te voeren ondernemen zij de volgende activiteiten:

   • Het actueel houden van bestaande informatie en centraal te archiveren.
   • Ontsluiting van de archieven en centraal bereikbaar maken van de verkregen informatie.
   • Publiceren van de gegevens over WOII in Flevoland.
   • Jongeren interesseren in het cultureel erfgoed van de oorlog door middel van bezoek aan scholen en betrekken bij de 4 mei herdenkingen e.d