Stichting Urk in Oorlogstijd heeft als doel de geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken.

Stichting Urk in Oorlogstijd  wil bestaande kennis uitbreiden door onderzoek. Ook wil zij door haar website  een platform zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in deze periode. Om de Urker oorlogsgeschiedenis in context te plaatsen, breidt de stichting waar nodig haar onderzoek uit naar de voorgeschiedenis, de nationale geschiedenis of de geschiedenis van de Noordoostpolder.


De stichting wil de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen bij een breed publiek. Dit wil zij doen door diverse activiteiten. Daarmee wil zij het ‘grote verhaal’ van de Tweede Wereldoorlog dichterbij brengen en herkenning oproepen. Men kan het heden niet begrijpen zonder het verleden te kennen, is een uitspraak die een grote kern van waarheid bevat. Het heden van vandaag wordt immers gevormd door het verleden van gisteren. Daarom richt de stichting zich specifiek op de jeugd. Door hen bewust te maken van de geschiedenis van het dorp hoopt de stichting tegelijkertijd hun historisch besef te vergroten.

Ga naar de site: Urkinoorlogstijd